50 plussers

Medewerkers met een gouden randje.

"Om gelukkig te zijn, moet je iets doen waar je gelukkig van wordt."


- Johan Cruijff -

- Nederlands profvoetballer en voetbalcoach -

"Mensen bouwen te veel muren en te weinig bruggen"


- Isaac Newton -

- Natuurkundige, wiskundige, astronoom, natuurfilosoof en theoloog -

50 plusser gelukkig werk job jobs. Arbeidsmarkt. Pensioen. Vacature. Loopbaan. Werk. Nestor. Coach.
Ook na Covid-19

50 plussers, gelukkig aan het werk

De arbeidsmarkt is in beweging.                                                 

Het is niet meer zo vanzelfsprekend om openstaande vacatures in te vullen met "pasklare" medewerkers.              

de arbeidsmarkt - februari 2020

Naar verwachting 550.000 niet ingevulde vacatures

Eén van de belangrijke doelgroepen waar de Vlaamse overheid bijkomende arbeidskrachten wilt werven om deze economische leemte op te vullen zijn de 50 plussers. Vitale, ervaren en gemotiveerde medewerkers die tal van voordelen bieden voor toekomstige werkgevers. 

50 plussers, menselijk kapitaal

Vooroordelen met betrekking tot 50 plussers blijken vaak ongegrond:  ze zijn minder vaak ziek dan jongeren, zijn loyaal en flexibel. Ze gaan efficiënter met hun tijd om en het resultaat van hun werk is minstens even goed als dat van hun jongere collega's.


In moderne organisaties wordt er meer in teamverband of projectmatig gewerkt. 

50 plussers hebben een relativerende, coachende en stabiliserende rol. Hun uitgebreide ervaring is van onschatbare waarde voor werkgevers.

Opleiden wordt het nieuwe werven

Werkgevers zullen in de toekomst anders moeten werven. De eisen die aan kandidaten gesteld worden in vacatures moeten realistischer worden en er zal meer vorming en specialisering moeten voorzien worden op de werkplek. Opleiden wordt belangrijker.

 

Werkgevers die extra inzetten op de individuele begeleiding, de vitaliteit en de werktevredenheid van hun huidige 50+ medewerkers plukken daar snel de vruchten van. 

image29

Covid-19

Onverwacht hard worden onze samenleving en de economie getroffen door een virus dat ook een belangrijke impact heeft op de arbeidsmarkt. 


Bedrijven stellen hun winstverwachtingen bij, sluiten tijdelijk de deuren en medewerkers worden technisch werkloos. 


50+ dragen met kennis en ervaring bij aan een duurzaam herstel.

arbeidsmarkt NA COVID-19

We moeten de arbeidsmarkt opnieuw uitvinden.

De economie mag niet stilvallen. 

Ook na de Corona crisis moet de tewerkstellingsgraad weer naar een 80% niveau.  

De groep van 50 plussers blijven een belangrijke potentiële pool van ervaren en loyale medewerkers.

Werken in een nieuwe wereld

Thuis werken en online vergaderen zullen een integraal onderdeel uitmaken van onze economie. Gezondheid, veiligheid en welzijn, milieu en klimaat, fileproblematiek. Covid-19 is misschien de trigger die een aantal noodzakelijke aanpassingen in gang zet.  

Wij zorgen dat onze 50 plussers klaar zijn voor de arbeidsmarkt van morgen. 

Leven in een nieuwe wereld

Leren leven en werken met het Corona virus. 

Met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar, werkgevers en werknemers. En met een vernieuwd begrip dat ons sociaal leven, familie en vrienden moeten gekoesterd worden.

Met aandacht voor knelpunt beroepen

Covid-19 toont een belangrijk tekort aan goed opgeleide medewerkers in de zorg.  In nauwe samenwerking met overheid en onderwijs willen we met focus op de Vlaamse knelpuntberoepen (ook buiten de zorg) onze kandidaten screenen, stimuleren en motiveren om deze beroepen te overwegen..

Contact

50pluz BV

info@50pluz.be